Sol·licitud de carnet GROC per als socis i membres de l'ADF

 

LOGO

El carnet groc, que identifica al titular del mateix com a personal del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.

Qui té accés al carnet groc?
Només el personal  de 18 anys fins als 70 anys
El President de l'ADF haurà de tramitar la sol·licitud, omplir el certificat i l'imprès model B, amb les dades de les persones que consideri idònies per actuar en el grup d'intervenció.

Documentació necessària
1. Sol·licitud del President de l'ADF demanant la tramitació del/s carnet/s groc/s de voluntari/a
2. Certificat signat pel president de l'ADF
3. Imprès model B degudament omplert
4. Fotocòpia del DNI
5. 1 fotografia tipus DNI (amb el NIF darrera)
6. Declaració de salut 1 o/i Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent:
"… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal."

 

RENOVACIÓ DEL CARNET GROC 

La documentació necessària per renovar el carnet groc és la següent:
1. Sol·licitud del President de l'ADF demanant la tramitació del/s carnets/s groc/s de voluntari/a
2. Certificat signat pel president de l'ADF
3. Imprès model B degudament omplert
4. Carnet groc caducat
5. 1 fotografies tipus DNI (amb el NIF al darrera)
6. Fotocòpia del DNI
7. Declaració de salut 1 o/i Certificat mèdic no hi el metge certifiqui el següent:
"… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal."

La sol·licitud de carnet/s groc/s com els de renovació dels mateixos, estaran signats pel president de l'ADF, o en el seu defecte portaran el seu vistiplau.

La taula de vigència del carnet groc és la següent:

Edat del soci o membre   Vigència del carnet
De 18 a 50 anys    5 anys
De 50 a 60 anys    4 anys
De 60 a 70 anys    fins a 3 anys

El requeriment de documentació transcorregut un termini de 3 mesos comportarà la caducitat de l'expedient de tramitació del/s carnet/s.


Període d'expedició de carnets

Del 30 de setembre fins al 31 de maig


1 En cas de que alguna pregunta de la declaració de salut es respon afirmativament s'haurà de presentar un certificat mèdic on posi de manifest que la persona “no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal”

Documentació necessària?
Descripció documentació
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament d'Oristà
T.93 812 80 06
Plaça Major, 1
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35