Servei d'ocupació

Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) són uns dispositius locals on es treballa amb dos grans grups de públic objectiu: demandants d'ocupació (persones) i oferents de llocs de treball (empreses).

Els principis d'actuació dels membres de la xarxa són:

  • Compartir metodologia de treball i treballar en xarxa per enfortir el sistema local en l'àmbit del mercat de treball.
  • Treballar coordinadament la demanda i l'oferta de treball, tot tenint en compte les particularitats del territori.
  • Incorporar l'enfocament de gènere, promoure la igualtat d'oportunitats i la responsabilitat social corporativa en l'àmbit de l'ocupació local.

Els diferents tipus d'accions que es desenvolupen en els Serveis Locals d'Ocupació es poden agrupar en tres grans tipologies:

  • Assessorament a demandants (informació, orientació, disseny d'itinerari professional, tècniques de recerca de feina, acompanyament).
  • Serveis a les empreses (informació de subvencions, tipus de contractació, definició de llocs de treball).
  • Gestió d'ofertes de treball (obtenir la relació òptima entre el perfil de treballador que busca l'empresa i el lloc de treball que cerca el demandant).

 

Correu-e insercio@consorci.llucanes.cat ocupacio@consorci.llucanes.cat

 

 

Documentació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 09:03