Nota de premsa de la Diputació de Barcelona

Dimecres, 5 de febrer de 2020 a les 00:00

del projecte "Itinerari de vianants de La Torre"

La carretera BV-4404 és la via principal de connexió entre els dos nuclis urbans d'Oristà i la Torre d'Oristà amb els nuclis d'Olost i de Prats de Lluçanès. La carretera BV-4404 travessa la Torre d'Oristà entre el PQ 2+000 i el 3+080 aproximadament i parteix el nucli en dos, el carrer Mossèn Riba Pont i el carrer de Baix.

En els dos extrems del nucli es troben ubicats dos equipaments municipals: la pista poliesportiva i la sala polivalent, situada al costat d'una zona industrial.

Aquests dos equipaments es troben en el marge est de la carretera BV-4404. Aquest fet sumat a la segregació del nucli fa que la carretera sigui la principal via de connexió, tant rodada com de vianants entre aquests pols.

En el tram a estudiar la secció de la carretera es gairebé constant en tot el recorregut, amb dos carrils de 2,80 metres aproximadament i sense vorals. El traçat força suau de la carretera provoca importants velocitats dels vehicles que hi circulen, la qual cosa s'haurà de tenir present a l'hora de dissenyar l'itinerari de vianants i les millores de seguretat viària.

Aquest projecte té per finalitat l'execució d'un itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per La Torre d'Oristà a fi de permetre la connexió segura entre els dos nuclis segregats a banda i banda de la carretera i els dos equipaments municipals situats als extrems del nucli. Es tracta de crear un itinerari, segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris i a la vegada sigui atractiu.

Les principals actuacions es resumeixen a continuació:

  • Construcció d'un itinerari de vianants a nivell i paral·lel a la carretera de 915 metres de longitud amb amplada de 2,00 metres i acabat amb paviment de formigó colorejat.
  • Pas vianants amb enllumenat per donar continuïtat a l'itinerari de vianants coincident amb la cruïlla amb el carrer Mossèn Riba Pont i el carrer de Baix.
  • Implantació d'elements reductors de velocitat.
  • Implantació de barrera de contenció mixta (metàl·lica-fusta) entre el calçada i l'itinerari
  • Implantació d'abalisament lumínic en tot l'itinerari.
  • Canalització previsió del pas de fibra òptica en tot l'itinerari.
Darrera actualització: 24.03.2022 | 16:21