Participació en altres ens

Mancomunitats en que participa

Mancomunitat d'Aigües de Merlès

Objectius i competències

Prestació del servei de subministrament d'aigua potable en alta i en baixa als municipis mancomunats. La mancomunitat és titular de totes les competències que sobre aquests serveis es troben atribuïdes per la legislació aplicable als ajuntaments mancomunats, i les que pugui exercir per delegació d'altres administracions públiques.

Dades Generals
 • Codi oficial estadístic: 9011540003
 • Adreça: Passeig del Lluçanès, s/n
 • Codi postal i localitat: 08513 Prats de Lluçanès
 • Comarca: Osona
 • Població 2013: 4.368
 • CIF: P0800155D
 • President: Il·lm. Sr. Joan Ramon Soler Obradors

Mancomunitat de Serveis Oristà-Sant Feliu Sasserra

Objectius i competències 
 • Prestar el servei de neteja viària i d'equipaments de béns mobles plurifuncionals, i és titular de totes les competències que sobre aquell es troben atribuïdes per la legislació aplicable als Ajuntaments mancomunats, i les que puguin exercir per delegació d'altres administracions públiques.
 • Administrar els béns de la Mancomunitat i els que se li assignin per al compliment de la seva finalitat.

Consultes / Rectificacions: dgal@gencat.cat

Dades Generals
 • Codi oficial estadístic: 9012060009
 • Adreça: Pl. Major, 1
 • Codi postal i localitat: 08274 Sant Feliu Sasserra
 • Comarca: Bages
 • Població 2013: 1.200
 • Telèfon: 938819011
 • Fax: 938819017
 • CIF: G64105083
 • President: Il·lm. Sr. Marc Sucarrats Sabatés
 • Vicepresident: Il·lm. Sr. Joan Ramon Soler Obradors

 

 


Consorcis en què participa

Consorci d'Osona de Serveis Socials

Objectius i competències 

L'objecte i la finalitat del Consorci és la gestió de la prestació efectiva dels serveis socials corresponents als municipis consorciats i resta de municipis de la comarca, amb la finalitat de prevenir l'exclusió social i a promoure la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i ajut a les persones, famílies o col·lectius, especialment aquelles que per raó de dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia o marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari, amb l'objectiu de garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies.

Forma de gestió del servei: directa i/o indirecta

Dades Generals
 • Codi oficial estadístic: 9822340003
 • Adreça: C/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5
 • Codi postal i localitat: 08500 Vic
 • Comarca: Osona
 • Telèfon: 938834114
 • Fax: 938895632
 • CIF: P0800147A
 • President: Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall
 • a/e: coss@ccosona.cat
 • Horari d'atencio: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Consorci Localret

Objectius i competències 
 • Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'àmbit dels ens locals catalans.
 • Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i iniciatives relatives al desplegament d'infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
 • Impulsar i assessorar sobre l'administració electrònica.
 • Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés d'implantació i construcció d'infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés.
 • Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d'altres serveis en l'àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.
 • Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui.
 • Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques.
 • Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i davant d'altres Consorcis, institucions i organismes, en l'àmbit de les TIC.
 • Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la realització d'actuacions d'interès públic, d'acord amb allò disposat en l'article 7 dels estatuts.
 • Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Forma de gestió: directa

Dades Generals
 • Codi oficial estadístic: 9812140003
 • Adreça: Llacuna, 166, 9a. Planta
 • Codi postal i localitat: 08018 Barcelona
 • Comarca: Barcelonès
 • Telèfon: 93-4861430
 • Fax: 93-4861413
 • CIF: P5800043A
 • President: Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa Comas
 • a/e: consorci@localret.cat
 • Web pròpia: http://www.localret.cat

Consorci del Lluçanès

Objectius i competències 

L'objectiu del Consorci és la promoció econòmica, el foment del turisme del Lluçanès i la cohesió comarcal.

Forma de gestió: directa i/o indirecta

Dades Generals
 • Codi oficial estadístic: 9819240003
 • Adreça: Carrer Vell, 3
 • Codi postal i localitat: 08515 Santa Creu de Jutglar
 • Comarca: Osona
 • Telèfon: 938880050
 • Fax: 938880456
 • CIF: P0800097H
 • President: Sr. Isaac Peraire Soler
 • Vicepresident primer: Sr. Marc Sucarrats Sabatés
 • Vicepresident segon: Sr. Joan Carles Solé Latorre
 • Horari d'atencio: Dl a dv de 8:30 h a 15:00 h
 • Web: https://www.llucanes.cat/
  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35