Llistat definitiu d'admesos i data de les proves

Dimarts 26/07/2016

 

Es fa públic que per decret d'alcaldia s'ha resolt les al·legacions presentades amb la següentresolució:

Desestimar les al·legacions presentades per les titulars dels DNI 77312639W i 48041814N, atèsque la titulació que s'exigeix com a requisit d'accés al procès de selecció d'acord amb les bases aprovades és la de tècnic d'educació infantil, i no disposen d'aquesta titulació.

Estimar les al·legacions presentades pel titular del DNI 39379518E per haver presentat la titulació exigida.

 

Es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de Tècnic en Educació Infantil d'una escola Bressol. 

 

1. Aspirants admesos:

 

NÚM.

D.N.I.

1

47846999F

2

39391860J

3

39388846N

4

46728357Q

5

33956258R

6

33952717W

7

38874205L

8

33938127V

9

39385759F

10

39371222Y

11

47845577B

12

39376757K

13

47790140G

14

47845338W

15

39379518E

 

2. Aspirants admesos que han de realitzar la prova de català:

 

1

77115155L

 

 

3. Aspirants exclosos:

 

NÚM.

D.N.I.

MOTIU D'EXCLUSIÓ

1

77312639W

Per no tenir el títol exigit

2

47849851F

Per no tenir el títol exigit

3

47851702H

Per no tenir el títol exigit

4

48041814N

Per manca d'acreditació del títol exigit

 

 

L'òrgan de selecció del procés selectiu és el següent:

 

- President: ​Anna Clària Vila, Secretària de l'Ajuntament d'Oristà
- Vocal:​​Claustre Albets Rafart, Directora de l'Escola Llevant
- Vocal:​​Núria Capdevila Viñas, Mestra de l'Escola Llevant
- Vocal​​Marta Andreu Argente del Castillo, Administrativa de l'Ajuntament
- Secretari: ​Marta Homs, Tècnica d'Ocupació del Consorci del Lluçanès

 

 

Es convoca als/les aspirants admesos a realitzar una prova d'acreditació del coneixement del català exigint el “nivell de suficiència” i que té caràcter eliminatori (apte/no apte) previst en el punt 8.1 de les Bases reguladores del procés selectiu. La prova tindrà lloc a l'ajuntament d'Oristà, situat a la Plaça Major, 1, d'Oristà, el proper dia 9 d'agost de 2016 a les 09:00 horesdel matí. Els/les aspirants hauran de comparèixer degudament identificats (presentació del DNI, passaport i/o carnet de conduir).

 

 

 

Es convoca als/les aspirants admesos a la realització del exercici teòric-pràctic prevista en el punt 8.2 de les Bases reguladores del procés selectiu. L'esmentada prova tindrà lloc a l'escola Llevant, situada a la Plaça Catalunya, s/n, d'Oristà, el proper dia 17 d'agost de 2016 a les 10:00 hores del matí. Els/les aspirants hauran de comparèixer degudament identificats (presentació del DNI, passaport i/o carnet de conduir).

 

 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35