4t Concurs de Pintura Ràpida (2019)

Concurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES

 

1.- Es convoca el 4t. Concurs de Pintura Ràpida d'Oristà pel diumenge dia 24 de novembre de 2019. Tema: Indrets, racons i punts d'interès del municipi d'Oristà (nuclis d'Oristà i de La Torre, ermites, fonts o altres elements significatius). La dotació econòmica del concurs serà de 1.350 euros en total.

2.- Hi poden participar artistes de qualsevol edat i categoria, de forma gratuïta. La tècnica és lliure.

3.- Les inscripcions es faran a la Sala Polivalent (Plaça Catalunya), de les 8 a les 10 del matí. Les teles seran en blanc o amb un fons d'un sol color uniforme, que seran segellades per a poder concursar.

4.- Les obres hauran de ser entregades abans de les 2h de la tarda. Les obres es presentaran sense signar, que es podrà fer una vegada el jurat hagi comunicat el seu veredicte. Les obres quedaran exposades fins després de l'entrega de premis.

5.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb l'àmbit de l'art i la cultura, i la seva decisió serà inapel·lable.

6.- El veredicte i el lliurament de premis es farà públic a les 6 de la tarda del mateix dia del concurs. Amb la finalitat de no deslluir l'acte d'entrega de premis, es recomana als autors de ser-hi presents. Només es farà entrega del premi a l'autor de l'obra premiada, que en cas de no ser-hi, s'haurà de recollir posteriorment a l'Ajuntament d'Oristà.

7.- Es farà publicitat del concurs i del veredicte a diferents mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a la pàgina web municipal www.orista.cat.

8.- El primer premi quedarà en propietat de l'Ajuntament d'Oristà i passarà a formar part del Catàleg Artístic Municipal, amb la transmissió de tots els drets que la propietat intel·lectual implica.

9.- Les obres no premiades es podran posar a la venda al preu que fixi el seu autor.

10.- Les obres no venudes es podran recollir fins el dia 31 de desembre de 2019 a l'Ajuntament d'Oristà presentant el corresponent rebut. Les obres no retirades en el termini abans esmentat, es consideraran donades i passaran a formar part del Catàleg Artístic Municipal.

11.- Durant el decurs del certamen l'organització tindrà la màxima cura de la conservació de les obres però no es farà responsable dels possibles desperfectes, danys, pèrdues o perjudicis que puguin sofrir.

12.- L'Organització es reserva el dret d'alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no previst en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades pel sol fet de presentar-se al concurs.

13.- Si per causes meteorològiques el concurs no es pogués dur a terme, l'organització podrà determinar una altra data, que serà notificada als participants.

14.- Tots els premis estan subjectes a la retenció de l'IRPF corresponent.

 

PREMIS

Primer Premi

600 euros

Segon Premi

400 euros

Tercer Premi

350 euros

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/12/2019 13:14