1r Concurs de Pintura Ràpida


Concurs Pintura Ràpida


                                                               BASES

1.- Es convoca el 1er Concurs de Pintura Ràpida d'Oristà pel diumenge dia 20 de novembre
de 2016, coincidint amb la Fira d'Oristà.

2.- Hi poden participar artistes de qualsevol edat i categoria, de forma gratuïta. La tècnica
és lliure.

3.- El segellat de les teles o suports es farà a la Sala Polivalent (Plaça Catalunya), de les 8
a les 10 del matí. Les teles seran en blanc o amb un fons d'un sol color uniforme. Durant
aquesta estona s'oferirà a tots els participants un esmorzar en aquest mateix espai.

4.- Les obres hauran de ser entregades a la Sala Polivalent abans de les 2 de la tarda, lloc
on quedaran exposades fins a les 8 del vespre del mateix diumenge.

5.- El Jurat estarà format per persones relacionades amb l'àmbit de l'art i la cultura, i la
seva decisió serà inapel.lable.

6.- El veredicte i el lliurament de premis es farà públic a les 5 de la tarda del mateix dia del
concurs, a la Sala Polivalent. Només es farà entrega del premi a l'autor de l'obra premiada,
que en cas de no ser-hi, haurà de recollir-lo posteriorment a l'Ajuntament d'Oristà.

7.- Es farà publicitat del concurs i del veredicte a diferents mitjans de comunicació, a les
xarxes socials i a la pàgina web municipal www.orista.cat.

8.- Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament d'Oristà i passarà a formar
part del Catàleg Artístic Municipal, i podrà ser utilitzada la seva imatge pel cartell del Concurs
de Pintura Ràpida de l'any vinent.

9.- Les obres no premiades es podran posar a la venda al preu que fixi el seu autor.

10.- Les obres no venudes es podran recollir fins el dia 31 de desembre de 2016 a
l'Ajuntament d'Oristà presentant el corresponent rebut. Les obres no retirades en el termini
abans esmentat, es consideraran donades i passaran a formar part del Catàleg Artístic
Municipal.

11.- L'organització no es farà responsable dels possibles desperfectes, danys o perjudicis
que puguin sofrir les obres.

12.- L'Organització es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no prevista en
aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades pel sol fet de presentar-se al concurs.

                                                                PREMIS

                                           Primer Premi, Ajuntament d'Oristà
                                                              600 euros

                                           Segon Premi, Ajuntament d'Oristà
                                                              300 euros

                                           Tercer Premi, Ajuntament d'Oristà
                                                              300 euros

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/09/2016 13:52