Ple ordinari - 31 de maig de 2017 a les 21:15

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia 31 de maig de 2017, a les 21:15 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen més endavant.

 

Em plau convocar-vos amb la necessària anticipació i us advertim que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada, que en tot cas, us prego que em comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

Oristà, 24 de maig de 2017

 

          Marc Sucarrats Sabatés

          Alcalde

 

 

OBJECTE DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Conveni Interadministratiu de col·laboració per a l'assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en matèria d'energia i comptabilitat energètica.
 3. Aprovació del Programa Anual 2017 del Pla marc de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès
 4. Aprovació del document del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
 5. Decrets de l'Alcaldia
 6. Afers sobrevinguts
 7. Precs i preguntes

   

   

   

   

  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35