Ple ordinari - 29 de març de 2017 a les 21:15

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia 29 de març de 2017, a les 21:15 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen més endavant.

 

Em plau convocar-vos amb la necessària anticipació i us advertim que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada, que en tot cas, us prego que em comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

Oristà, 24 de març de 2017

 

          Marc Sucarrats Sabatés

          Alcalde

 

 

OBJECTE DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Aprovació conveni Puig Ciutat
 3. Aprovació compte de recaptació 2015
 4. Acceptació dels fons de prestacions concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de serveis 2017
 5. Acceptació ajut en el marc del Programa Complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018
 6. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració amb l'ajuntament d'Oristà per l'execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d'igualtat i programes diversos de l'àrea d'atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d'Osona
 7. Decrets de l'Alcaldia
 8. Afers sobrevinguts
 9. Precs i preguntes

   

  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35