Ple ordinari - 26 d'abril de 2017 a les 21:15

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia 26 d'abril de 2017, a les 21:15 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen més endavant.

 

Em plau convocar-vos amb la necessària anticipació i us advertim que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada, que en tot cas, us prego que em comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

Oristà, 21 d'abril de 2017

 

          Marc Sucarrats Sabatés

          Alcalde

 

 

OBJECTE DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Subvenció Càrrecs Electes 2017
 3. Acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa Complementari d'Escolarització en primera infància per al curs 2016-2017
 4. Aprovació de la delegació de la gestió i cobrament del servei de Teleassistència al Consorci d'Osona de Serveis Socials
 5. Decrets de l'Alcaldia
 6. Afers sobrevinguts
 7. Precs i preguntes

   

   

  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35