Ple ordinari - 25 de gener de 2017 a les 20:30

Per la sessió ordinària de primera convocatòria que tindrà lloc a la Casa Consistorial, per l'Ajuntament en Ple, el proper dia 25 de gener de 2017, a les 20:30 hores, per tractar els assumptes que es relacionen:

 

  1. Aprovació de les actes anteriors
  2. Aprovació Compte de Recaptació 2016
  3. Decrets de l'Alcaldia
  4. Afers sobrevinguts
  5. Precs i preguntes

     

 

Oristà, 19 de gener de 2017

 

Marc Sucarrats Sabatés

Alcalde

 

 

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35