Ple oridnari - 28 de desembre de 2015 a les 19 hores

Per la sessió ordinària de primera convocatòria que tindrà lloc a la Casa Consistorial, per l'Ajuntament en Ple, el proper dia 28 de desembre de 2015, a les 19:00 hores, per tractar els assumptes que es relacionen:


1- Aprovació de les actes anteriors
2- Certificació de l'obra núm. 9 de “Millora clavegueram, soterrament serveis i repavimentació del carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d'Oristà (1a fase)”
3- Certificació de l'obra núm. 1 de “Projecte d'actuacions al jaciment de Puig Ciutat”
4- Modificació dels representants de la comissió per a dur a terme les operacions de delimitació del terme d'Oristà.
5- Decrets de l'Alcaldia
6- Afers sobrevinguts
7- Precs i preguntes

 

Oristà, 23 de desembre de 2015


Marc Sucarrats Sabatés
Alcalde

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35