Ple ordinari - 6 d'agost de 2015 a les 21:00 hores


Per la sessió ordinària de primera convocatòria que tindrà lloc a la Casa Consistorial, per l'Ajuntament en Ple, el proper dia 6 d'agost de 2015, a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que es relacionen:


1- Aprovació de les actes anteriors
2- Certificació d'obra núm. 8 de “Millora clavegueram, soterrament serveis i repavimentació del carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d'Oristà (1a fase)”
3- Adhesió al pacte d'Alcaldes i Alcaldesses
4- Designació a la Sra. Montserrat Juvanteny com a representant dels municipis del Lluçanès al Consorci d'Osona de Serveis Socials.
5- Decrets de  l'Alcaldia
6- Afers sobrevinguts
7- Precs i preguntes

 

Oristà, 4 d'agost de 2015
Marc Sucarrats Sabatès
Alcalde

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35