Ple ordinari - 16 de juliol de 2015 a les 21:00 hores

Per la sessió ordinària de primera convocatòria que tindrà lloc a la Casa Consistorial, per l'Ajuntament en Ple, el proper dia 16 de juliol de 2015, a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que es relacionen:

1- Aprovació de les actes anteriors
2- Certificació d'obra núm. 6 de "Millora clavegueram, soterrament serveis i repavimentació del carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d'Oristà (1a fase)"
3- Certificació d'obra núm. 7 de "Millora clavegueram, soterrament serveis i repavimentació del carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d'Oristà (1a fase)"
4- Aprovació proposta de xifra de població a 1 de gener de 2015 de 'INE
5- Aprovació quota aportació a l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
6- Adhesió al nou Protocol de material esportiu de préstec de la Diputació de Barcelona
7- Decrets de l'Alcaldia
8- Afers sobrevinguts
9- Precs i preguntes

 

Oristà, 14 de juliol de 2015

Marc Sucarrats Sabatés
Alcalde

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35