Llistes del cens per a les Eleccions Generals 2016

Del 06/05/2016 al 16/05/2016

B A N

MARC SUCARRATS SABATÉS, Alcalde-President de l'Ajuntament d'ORISTÀ

FAIG SABER:

QUE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL A 1 DE MARÇ DE 2016, ESTARAN EXPOSADES AL PÚBLIC A LA SECRETARIA MUNICIPAL, DES DEL DIA 9 AL 16 DE MAIG DE 2016, INCLUSIVAMENT, PERQUÈ LES PERSONES INTERESSADES PUGUIN EXAMINAR-LES I PRESENTAR LES RECLAMACIONS QUE CORRESPONGUIN.

LES RECLAMACIONS HAURAN DE PRESENTAR-SE PELS INTERESSATS A L'AJUNTAMENT EN ELS IMPRESOS QUE EN EL PROPI AJUNTAMENT ES FACILITARAN.

ES RECORDA MOLT ESPECIALMENT A TOTHOM QUE LES ESMENTADES LLISTES ELECTORALS SERAN LES QUE S'UTILITZARAN EN LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2016, I QUE LA PERSONA QUE NO HI FIGURI INSCRITA NO PODRÀ EXERCIR EL SEU DRET DE VOT, ES RECOMANA PER TANT QUE HOM COMPROVI SI HI FIGURA DEGUDAMENT INSCRIT.

En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.


LA QUAL COSA ES FA PÚBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT .

Oristà, 6 de maig de 2016
L'ALCALDE

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35