Llistes del cens per a les Eleccions Generals 2015

Del 02/11/2015 al 09/11/2015

B A N

MARC SUCARRATS SABATÉS, Alcalde-President de l'Ajuntament d'ORISTÀ

FAIG SABER:

QUE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL A 30 DE JULIOL DE 2015, ESTARAN EXPOSADES AL PÚBLIC A LA SECRETARIA MUNICIPAL, DES DEL DIA 2 AL 9 DE NOVEMBRE DE 2015, INCLUSIVAMENT, PERQUÈ LES PERSONES INTERESSADES PUGUIN EXAMINAR-LES I PRESENTAR LES RECLAMACIONS QUE CORRESPONGUIN.

LES RECLAMACIONS HAURAN DE PRESENTAR-SE PELS INTERESSATS A L'AJUNTAMENT EN ELS IMPRESOS QUE EN EL PROPI AJUNTAMENT ES FACILITARAN.

ES RECORDA MOLT ESPECIALMENT A TOTHOM QUE LES ESMENTADES LLISTES ELECTORALS SERAN LES QUE S'UTILITZARAN EN LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2015, I QUE LA PERSONA QUE NO HI FIGURI INSCRITA NO PODRÀ EXERCIR EL SEU DRET DE VOT, ES RECOMANA PER TANT QUE HOM COMPROVI SI HI FIGURA DEGUDAMENT INSCRIT.

En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.


LA QUAL COSA ES FA PÚBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT .

Oristà, 30 d'octubre de 2015
L'ALCALDE

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35