BAN Eleccions Municipals i al Parlament Europeu 2019

Divendres 05/04/2019
                                                           B A N

MARC SUCARRATS SABATERS, Alcalde-President de l'Ajuntament d'ORISTÀ

FAIG SABER:

QUE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL A 1 DE FEBRER DE 2019, ES PODRAN CONSULTAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL, DES DEL DIA 8 AL 15 D'ABRIL DE 2019, INCLUSIVAMENT, PERQUÈ LES PERSONES INTERESSADES PUGUIN EXAMINAR-LES I PRESENTAR LES RECLAMACIONS QUE CORRESPONGUIN.

LES RECLAMACIONS HAURAN DE PRESENTAR-SE PELS INTERESSATS A L'AJUNTAMENT EN ELS IMPRESOS QUE EN EL PROPI AJUNTAMENT ELS FACILITARAN.

ES RECORDA MOLT ESPECIALMENT A TOTHOM QUE LES ESMENTADES LLISTES ELECTORALS SERAN LES QUE S'UTILITZARAN EN LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU 2019, I QUE LA PERSONA QUE NO HI FIGURI INSCRITA NO PODRÀ EXERCIR EL SEU DRET DE VOT. ES RECOMANA PER TANT QUE HOM COMPROVI SI HI FIGURA DEGUDAMENT INSCRIT.

LA QUAL COSA ES FA PÚBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT.

ORISTÀ, 5 D'ABRIL DE 2019

L'ALCALDE

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/10/2020 15:03