BAN Eleccions Generals 2019

Divendres 08/03/2019

                                         B A N

 

MARC SUCARRATS SABATERS, Alcalde-President de l'Ajuntament d'ORISTÀ

 

FAIG SABER:

 

QUE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL A 1 DE GENER DE 2019, ES PODRAN CONSULTAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL, DES DEL DIA 11 AL 18 DE MARÇ DE 2019, INCLUSIVAMENT, PERQUÈ LES PERSONES INTERESSADES PUGUIN EXAMINAR-LES I PRESENTAR LES RECLAMACIONS QUE CORRESPONGUIN.

 

LES RECLAMACIONS HAURAN DE PRESENTAR-SE PELS INTERESSATS A L'AJUNTAMENT EN ELS IMPRESOS QUE EN EL PROPI AJUNTAMENT ELS FACILITARAN.

 

ES RECORDA MOLT ESPECIALMENT A TOTHOM QUE LES ESMENTADES LLISTES ELECTORALS SERAN LES QUE S'UTILITZARAN EN LES PROPERES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2019, I QUE LA PERSONA QUE NO HI FIGURI INSCRITA NO PODRÀ EXERCIR EL SEU DRET DE VOT. ES RECOMANA PER TANT QUE HOM COMPROVI SI HI FIGURA DEGUDAMENT INSCRIT.

 

 LA QUAL COSA ES FA PÚBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT.

 

ORISTÀ, 7 de març de 2019

 

L'ALCALDE

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35